Ing. M. Mátl, Ph.D.
  • Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor Pozemní stavby - Ing.
  • Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor Teorie konstrukcí - Ph.D.
  • Soudní znalec v oboru stavebnictví, stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské
  • Autorizovaný inženýr - obor Pozemní stavby (člen profesní komory ČKAIT č. 100 4113)
  • Zpracovatel odborných posudků Grantové agentury ČR
  • Člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby v doktorských studijních programech, schválené MŠMT FSv, ČVUT v Praze
  • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na všech bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze
  • Odborný asistent FSv ČVUT v Praze

Věda a výzkum, články
  • Stavby s úsporou energie
  • Statické a konstrukční stavby - Sanace

Soupis vydaných odborných statí a publikací

[1] Mátl, M.: Sanace svislých a vodorovných nosných částí staveb, zvláště panelových.
In.: Techsta 2000, Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2000, s. 94 - 97.
[2] Mátl, M.: Sanace stavebních konstrukcí pomocí CFK lamel.
In.: 3. Odborný seminář doktorského studia, FAST VUT v Brně, 2001, s. 105 - 106.
[3] Mátl, M.: Nové technologie dodatečně vyztužovaných betonových prvků.
In.: International Conference on DEVELOPMENTS IN BUILDING TECHNOLOGY, STU Bratislava, Slovakia, 2001, s. 243 - 245.
[4] Kovářová, B., Mátl, M.: CFK lamely jako stavební materiál.
In.: Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou Betón 2001, Technická Univerzita v Košiciach, Slovakia, 2001.
[5] Mátl, M.: Základní aspekty hurdiskových stropů.
In.: 4. Odborná konference doktorského studia, FAST VUT v Brně, 2002, s. 30.
[6] Mátl, M.: Poruchy stropního systému CSD HURDIS II a jeho dodatečná sanace.
In.: Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou, Technická Univerzita v Košiciach, Slovakia, 2001.
[7] Kovářová, B., Mátl, M.: Poruchy stropního systému CSD HURDIS II a jeho dodatečná sanace.
In.: Techsta 2002, Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2002, s. 173 - 176.
[8] Mátl, M.: Poruchy stropního systému CSD HURDIS II a jeho sanace pomocí CFK lamel.
In.: VII. Vedecké konferencia s medzinárodnou účasťou, Košice 2002, s. 143 - 146.
[9] Mátl, M.: Statika a její vliv na vestavěný půdní prostor.
In.: 3. mezinárodní konference Zastřešení repliky rolex budov, FAST VUT v Brně 2005.
[10] Mátl, M.: Vady a poruchy střech ovlivňující vestavěný půdní prostor.
In.: 3. mezinárodní konference Zastřešení budov, FAST VUT v Brně 2005.